Main

            «ԳԻԶԱ» ԱՊԸ-ն հիմնադրվել է 1999 թվականին: 

            Հիմնադրման օրվանից ի վեր ընկերությունը որդեգրել է անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն, որի շրջանակներում ԳԻԶԱ-ի մասնագետները պարբերաբար մասնակցում են աշխարհի տարբեր անկյունների մեր գործընկերների կողմից կազմակերպվող սեմինարներին և ծանոթանում համաշխարհային առաջադեմ փորձին:

           Մշտապես փայլուն աշխատելաոճի արդյունքում ԳԻԶԱ-ին են վստահվել հանրապետության այցեքարտ հանդիսացող մի շարք կարևորագույն կառույցների ջրամեկուսացման և ջերմամեկուսացման աշխատանքները: Նվաճումները շարունակվում են:

           Միշտ մեկ քայլ առաջ մրցակիցներից: Մենք առաջատարն ենք: