ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 2

Ջրամեկուսացման մեջ մեծ ներդրում ունեն SBS թաղանթները, որոնք կառույցը պաշտպանում են ջրի վնասակար ազդեցությունից՝ անձրևաջրեր, ձնհալ, գրունտային ջրեր։ SBS թաղանթները կիրառելի են հարթ և թեք տանիքներում, ուղղահայաց և հորիզոնական հիմքերում, լողավազաններում, ավտոկայանատեղիներում և կամուրջներում ուղղահայաց և հորիզոնական հիմքերում, լողավազաններում, ավտոկայանատեղիներում և 2 կամուրջներում։

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 3

Ջրամեկուսացման մեջ մեծ ներդրում ունեն SBS թաղանթները, որոնք կառույցը պաշտպանում են ջրի վնասակար ազդեցությունից՝ անձրևաջրեր, ձնհալ, գրունտային ջրեր։ SBS թաղանթները կիրառելի են հարթ և թեք տանիքներում, ուղղահայաց և հորիզոնական հիմքերում, լողավազաններում, ավտոկայանատեղիներում և կամուրջներում ուղղահայաց և հորիզոնական հիմքերում, լողավազաններում, ավտոկայանատեղիներում և 2 կամուրջներում։

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Հայտնի է, որ ընթերցողը, կարդալով հասկանալի տեքստ, չի կարողանա կենտրոնանալ տեքստի ձևավորման վրա: Lorem Ipsum օգտագործելը բացատրվում է նրանով, որ այն բաշխում է բառերը քիչ թե շատ իրականի նման, ի տարբերություն «Բովանդակություն, բովանդակություն» սովորական կրկննության, ինչը ընթերցողի համար հասկանալի է:13,5002

3,501+

Ավարտված նախագիծ

ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ