ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում: Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ

ծավալով բացօթյա ռեզերվուարների համար:

Գեոթաղանթներն ունեն եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում մոնտաժվելու հնարավորություն, ինչպես նաև ջերմային տատանումների դիմացկունություն և ջերմության հետարտացոլում: Թաղանթների հաստությունը կարող է լինել 1-2մմ: Որպես նախապատրաստման շերտ օգտագործվում է գեոմանվածք:

Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում:Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում: Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ

ծավալով բացօթյա ռեզերվուարների համար:

Գեոթաղանթներն ունեն եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում մոնտաժվելու հնարավորություն, ինչպես նաև ջերմային տատանումների դիմացկունություն և ջերմության հետարտացոլում: Թաղանթների հաստությունը կարող է լինել 1-2մմ: Որպես նախապատրաստման շերտ օգտագործվում է գեոմանվածք: Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում: Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում: Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ

Գեոթաղանթների արդյունավետության դերը մեծ է նոր սերնդի ջրամեկուսիչ թաղանթների շարքում: HDPE թաղանթները հիմնականում կիրառվում են ջրի ռեզերվուարներում: Գեոթաղանթների քիչ քանակությամբ կարերի առկայությունը ապահովում է մոնտաժման արդյունավետությունը և ռիսկի նվազեցում, որը հարմար է մեծ

ծավալով բացօթյա ռեզերվուարների համար:

Գեոթաղանթներն ունեն եղանակային անբարենպաստ պայմանների դեպքում մոնտաժվելու հնարավորություն, ինչպես նաև ջերմային տատանումների դիմացկունություն և ջերմության հետարտացոլում: Թաղանթների հաստությունը կարող է լինել 1-2մմ: Որպես նախապատրաստման շերտ օգտագործվում է գեոմանվածք: